Isu-isu aduan berkaitan Kerjaya


Antara Isu-isu aduan yang dikendalikan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia adalah seperti berikut:-
Akta Kerja 1955, Peraturan-Peraturan Dan Perintah
 1. Baki gaji
 2. Gaji ganti notis
 3. Gaji cuti am
 4. Gaji cuti tahunan
 5. Gaji cuti sakit
 6. Gaji kerja pada hari rehat mingguan
 7. Gaji kerja cuti am
 8. Gaji kerja lebih masa pada hari biasa
 9. Gaji kerja lebih masa pada hari rehat mingguan
 10. Gaji kerja lebih masa pada cuti am
 11. Cuti/elaun bersalin
 12. Faedah penamatan kerja
 13. Penggajian pekerja asing
 14. Pelanggaran kontrak pekerjaan
 15. Lain-lain
 1. Bekalan air tidak diberi/mencukupi/bersih
 2. Membina rumah tanpa kelulusan pelan
 3. Bekalan elektrik tidak diberi/mencukupi
 4. Lain-lain
 1. Tidak diberi faedah statutori
 2. Melanggar syarat penggajian
 3. Lain-lain
 1. Tidak menginsurankan pekerja
 2. Tidak melapor kemalangan pekerja
 3. Belum dibayar pampasan
 4. Lain-lain

Isu melibatkan dasar, agama dan penggajian
 1. Pelanggaran dasar kerajaan
 2. Diskriminasi kaum
 3. Tiada peluang / tempat sembahyang
 4. Amalan Buruh Tak Saksama
 5. Gaji rendah / Tiada kenaikan gaji
 6. Penindasan oleh majikan
 7. Diskriminasi kaum/Jantina
 8. Lain-lain
 1. Tidak membayar gaji minima
 1. Tidak mengikut umur persaraan minimum

No comments

Powered by Blogger.